การพนันวัวชน

การพนันวัวชน

การพนันวัวชน การพนันวัวชนนั้นเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่มีความนิยมมากในภาคใต เพราะวัวชนนั้นเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชานใต้อีกด้วย มันจึงมีความนิยมมากในภาคใต้ของไทย และกีฬานี้มักจะมีการพนันของแต่ล่ะฝ่ายมากเช่นกัน บางตัวชนเป็นหมื่น วัวบางตัวชนเป็นแสน และกีฬาวัวชนยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกด้วย เพราะวัวนั้นเป็นสัตว์ที่ต้องคุ้มครอง และถ้าพัฒนาวัวชนไห้ถูกกฎหมายได้ เหมือนไก่ชน และอีฬาต่างๆ คงจะดีมากเช่นกัน กีฬาวัวชนนั้น นำเข้ามาจากประเทศโปรตุเกส และได้มีความนิยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2061 ซึ่งตอนนั้นได้มีเจ้าเมืองและพ่อค้าจากโปรตุเกสได้นำวัวมาชนกัน มันจึงทำไห้ชาวบ้านเห็นและชท่นชอบมาตั้งแต่ตอนนั้น พวกเขาจึงพากันเลี้ยงวัวเพื่อที่จะนำมาชนกัน จนกลายเป็นประเพณี จนทำไห้เป็นความนิยมในภาคใต้ ลักษณะที่ดี่ของวัวชน 1.ลักษณะทั่วๆไป ก่อนที่เรานั้นจะเลี้ยงวัวชน เราต้องดูลักษณะต่างๆ ไม่ใช้ว่าเราจะสามารถนำวัวทุกตัวมาชนได้ วัวชนนั้นจะต้องมีรูปร่าง แข๊งแรง ประเปรียว ลำตัวยาว คอกิ่ว ลำตำหนา หลังหนาแบน คอสั่น  ใบหูเล็ก ตาเล็ก สีตาดำเงางาม เป็นต้น ถ้าเจอวัวประเภทนี้แล้วสามารถนำมาเลี้ยงเป็นวัวชนได้เลยเพราะวัวประเภทนี้ ส่วนมากนั้นจะเป็นวัวชนมาตั้งแต่เกิด 2.ลักษณะเฉพาะพันธุ์ เป็นการเลือกจากพ่อพันธุ์วัวบางชนิดต่อไปนี้ 2.1โคอุสุภราชคือ เป็นโคชั้นดีที่นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นวัวชน จัดได้ว่าเป็นพะยาวัวชนเลยก็เป็นได้ มีลักษณะที่สั่งเกตุได้ง่ายๆคือ โคจะมีสีขาว หรือแดงรายขาว ตีนด่าง หางดอก และยังมี หนอกพาดผ้า หนัาใบโพ เป็นต้น 2.2โคนิลคือ โคชนิดนี้ถือว่าเป็วัวพันธุ์อีกชนิดหนึ่ง ที่มีความเชื่อติดตัวของโคนั้นว่า เป็นโที่มีคุณต่อผู้ที่เลี้ยงอย่างมาก ที่สังเกตุง่ายๆคือ มันจะมีเยี่ยวสีดำในวันพระ แต่วันอื่นๆนั้นจะไม่ดำเลยก็ว่าได้ และนี้ล่ะที่เป็นลักษณะพิเศษของวัวชนิดนี้ 2.3โคบินฑ์น้ำข้าว การที่มีโคตัวนี้ในการเลี้ยงของเราก็ดีเช่นกันเพราะเป็นที่นิยมอย่างมากที่จะนำโคชนิดนี้มาชน วิธีการดูลักษณะของโคชนิดนี้คือ จะมีสีขาว เล็ปยาว หางยาว เขาขาวมันวาว 3.ลักษณะดีตามสีของตัวโค คือ การที่เรานั้นสามารถดูและแยกแยะของโคจากสีของลำตัวโคแบบง่ายๆ จะมีสีที่สวยงามตามตำราของคนชาวใต้เช่น  ขาวปลอด, ดำนิล, แดง , ลาย (คือดำแซมขาว), ลังสาด (คือคอดำ หัวดำ ท้ายดำ ตรงกลางขาว)  และสีของโคนั้นนอกจากจะบอกลักษณะของโคตัวนั้นๆแล้วเรายังจะใช้มาเป็นชื่อของวัวตัวนั้นๆอีกด้วย เช่นวัวสีแดงก็จะเรียกว่า อ้ายแดง วัวสีขาวก็จะเรียกง่ายๆว่าอ้ายขาว เป็นต้น แต่วัวสองตัวนั้นที่มาชนกันมีสีเดียวกัน ก็จะมีการเรียกชื่อคนเลี้ยง หรือบ้านที่เลี้ยง หรือ ซุ่มที่ส่งเข้ามาชนแทนที่จะเลียกชื่อสีของโคเพราะมันจะทำไห้สับสนและ เชียร์ผิดตัวก็เป็นได้ ลักษณะตามสีที่นิยมกันว่าเป็นวัวดีนั้นคือ 1. โหนดชาติใหญ่ คือโหนดหัวแดง 2. โหนดตีนขาว ซึ่งเรียกว่าลังสาดชนิดหนึ่งนั้น ถือว่ามีใจทรหดมาก 3. แดง คอกิ่ว หางตัด เขาลอม คือวัวสีแดง เหนียงคอสั้น หางสั้น นับว่าเป็นลักษณะพิเศษ 4. ตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้า หน้าใบโพ คือวัวที่มีสีทั่วไปดำ ตีนดำแซมขาว หางดำแซมขาว โหนกขาวเหมือนเอาผ้าขาวพาดไว้และที่หน้ามีสีขาวเป็นรูปใบโพ ยอดใบโพขึ้น ถ้ายอดลงถือว่าลงไม่ดี วัวชนิดนี้ถือว่าจะนำโชคลาภและให้มงคล ใครเลี้ยงวัวพันธุ์นี้ไว้ประจำบ้านจะไม่มีภัยพิบัติ โจรผู้ร้ายไม่มารบกวน แต่ท่านห้ามฆ่าเพราะจะนำความพินาศฉิบหายอย่างใหญ่หลวงมาสู่บ้าน จะเลี้ยงไว้ชนก็ได้ดี…
Read More